Rozporządzenie w sprawie cen OZE

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podaje, że ma wejść w życie rozporządzenie określające maksymalne ceny, po jakich w czasie aukcji, można sprzedawać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Są to stawki referencyjne. Ich ogłoszenie jest konieczne do zorganizowania aukcji na sprzedaż energii w 2020 roku. W zeszłym roku udało się sprzedać prawie połowę energii przewidzianej do zakontraktowania.

W tym roku zwycięzcy aukcji mogą liczyć na 15-letni okres wsparcia finansowego. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu maksymalne wsparcie dla farm wiatrowych o mocy przekraczającej 1 MW będzie wynosić w 2020 roku 250 zł/MWh (o 35 zł mniej niż w zeszłym roku). W przypadku instalacji fotowoltaicznych kwota ta ma wynosić nie więcej niż 360 zł/MWh (jednostki do 1 MW) i 340 zł/MWh dla jednostek przekraczających 1 MW (w obu wymienionych przypadkach kwota ta spadł o 25 zł w porównaniu do 2109 roku).

Jednocześnie poinformowano, że w zeszłych latach (2016-2019) podczas aukcji sprzedano ponad 150 Twh energii elektrycznej o łącznej wartości 38 mld zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane wpisy