Rośnie zapotrzebowanie na magazyny energii

Rośnie zapotrzebowanie na magazyny energii

Bez odpowiedniej technologii magazynowania energii można zapomnieć o skutecznej dekarbonizacji, a obecne przepisy nie ułatwiają przedsiębiorcom rozwijania magazynów energii.

Tym samym nie mają oni możliwości składowania energii, którą później mogliby wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności.

Potrzebne są nowe przepisy związane ze składowaniem energii

Zdaniem ekspertów potrzebne są nie tylko uproszczone procedury, które zachęcałyby firmy do inwestowania w magazyny energii na własny użytek, ale również zmiany w podatkach.

Możliwość samodzielnego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i magazynowania jej pomogłaby firmom, które muszą radzić sobie z rosnącymi cenami prądu oraz inflacją.

Do czego można wykorzystać magazyny energii?

Najważniejszym argumentem przemawiającym za utworzeniem magazynów energii jest to, że pozwalają utrzymać stabilność dostaw energii. Dzięki temu nawet w przypadku awarii sieci zakład produkcyjny może kontynuować swoją działalność.

Należy również wspomnieć o korzyściach dla konsumentów w postaci obniżonych cen produktów. Firmy wykorzystujące magazyny mogą gromadzić nadwyżki energii wtedy, gdy jest ona tańsza i mają niższe zapotrzebowanie, a następnie wykorzystywać ją w chwili podwyższenia cen.

Problemowe przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

Utrudniony dostęp do magazynów energii to tylko jeden z kilku problemów, z jakimi musi się zmierzyć przemysł. Kolejny z nich dotyczy częstych odmów przyłącza instalacji ze względu na ograniczenia techniczne sieci elektroenergetycznych przy inwestycjach we własne źródła energii OZE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane wpisy