OZE, co o właściwie jest?

Rozwinięcie skrótu OZE oznacza odnawialne źródła energii. Jak ich nazwa mówi źródła te same się odnawiają oraz nie da się ich wyeksploatować. Metody pozyskiwania energii w taki sposób są ciągle usprawniane oraz unowocześniane. W Polsce korzysta się z energii pozyskanej z energii wiatru, energii słonecznej, energii wody oraz biomasy. 

  1. Jakie są regulacje prawne odnośnie odnawialnych źródeł energii?
  2. W jaki sposób pozyskuje się energię odnawialną w Polsce? 
  3. Jak można uzyskać dotację na OZE?

Jakie są regulacje prawne odnośnie odnawialnych źródeł energii?

Regulacje prawne dotyczące OZE zostały zawarte  w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) z wszelkimi późniejszymi nowelizacjami. Jedne z kluczowych informacji, które można tam znaleźć to zasady oraz warunki pozyskiwania energii z takich źródeł. Z tej ustawy, można również dowiedzieć się, jakie są plany rozwoju tej dziedziny w Polsce. OZE są o wiele mniej szkodliwe dla środowiska , dlatego coraz więcej państw decyduje się na większy udział tej energii.  

W jaki sposób pozyskuje się energię odnawialną w Polsce?

Na wykorzystaniu energii opiera się prawie każda gałąź gospodarcza. W Polsce przede wszystkim stosuje się nieodnawialne źródła energii takie jak węgiel kamienny czy brunatny. Jednak coraz większe znaczenie odgrywają odnawialne źródła energii, które są niewyczerpywane. Jest to ich duża zaleta, poza tym są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska.

W Polsce energii OZE pozyskuje się z między innymi z energii słonecznej. Przede wszystkim wykorzystuje się ją do energii elektrycznej oraz cieplnej. Do pozyskania używa się ogniw fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych. Innym sposobem pozyskiwania energii jest siła wiatru. Ta energia opiera się na zamontowaniu wiatraków wyposażonych w turbiny, jednak nie wszędzie jest to opłacalne. Najczęściej wykorzystywanym źródłem energii OZE jest energia wody. Jest ona pozyskiwana w miejscach o wysokim natężeniu przepływu oraz wysokim spadzie. Elektrownie wodne przetwarzają energie mechaniczną na energię elektryczną. Energia biomasy powstaje przy wykorzystaniu substancji pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. Takimi odpadami są: różne pozostałości z gospodarstw domowych czy rolnictwa. 

Jak można uzyskać dotację na OZE?  

Osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności, pozwala na otrzymanie dofinansowania. Do czynników, które mają wpływ na otrzymanie dofinansowania, można zaliczyć: to czy wniosek złożyła osoba fizyczna czy prawna, lokalizacja (czyli miejsce, gdzie chcemy korzystać z energii odnawialnej) oraz przestrzeganie terminów składania wniosków.   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarna Wodna w pierwszej kolejności decydują o przyznaniu dotacji. Fundusze, które są przeznaczane na dotacje, pochodzą głównie ze źródeł krajowych oraz unijnych. Czasem mogą pochodzić z Systemu Zielonych Inwestycji GIS oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane wpisy