Odnawialne źródła energii – nowy kierunek studiów

OZE to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu wykształcenie specjalistów z dziedziny wytwarzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Naucz się projektować, montować i obsługiwać instalacje OZE na studiach inżynierskich stacjonarnych ( 3,5 roku) lub niestacjonarnych (4 lata).

  • Branża przyszłości
  • Pierwszy stopień studiów
  • Zdobywane umiejętności
  • Co Cię czeka na studiach OZE?
  • Jaka praca po studiach?

Branża przyszłości

Ze względu na nacisk, jaki kładzie Unia Europejska na redukcję zużycia tradycyjnych źródeł energii, w postaci spalania paliw kopalnych, kierunek OZE ma przed sobą konkretną przyszłość. W Polsce zachodzą coraz większe zmiany w energetyce, nie tylko ze względu na środowisko naturalne i wymagania UE, ale też z przyczyn ekonomicznych. Niezależność finansowa, jaką zapewniają odnawialne źródła energii, jest obecnie nie do przecenienia.

Pierwszy stopień studiów

Na pierwszym etapie studiów poznasz z bliska działanie instalacji fotowoltaicznych każdego typu, turbin wiatrowych z magazynem energii i systemem zbierania danych oraz pojazdów elektromobilnych. Na zajęciach zobaczysz tajniki modułów mikrokogeneracyjnych, np. modułu z silnikiem Stirlinga, a także najnowocześniejszych ogniw paliwowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Dowiesz się też jak stworzyć samowystarczalny energetycznie budynek mieszkalny, biogazownię zasilaną biomasą odpadową oraz unikalne instalacje do produkcji mikroalg wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Zdobywane umiejętności

W trakcie studiów na kierunku OZE nauczysz się wytwarzać i stosować biopaliwa ciekłe, stałe i gazowe, w tym paliwa zaawansowane. Będziesz potrafił korzystać z zasad szybkiego prototypowania i używania drukarek 3D oraz z oprogramowania wspomagającego proces projektowania obiektów i instalacji OZE. Najważniejsze jest jednak wiedza z zakresu projektowania, instalacji i obsługi systemów fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła oraz małych elektrowni wodnych. Dowiesz się także, jak przygotowywać i przeprowadzać procedury oceny oddziaływania inwestycji OZE na środowisko.

Co Cię czeka na studiach OZE?

Część uczelni wykładających OZE korzysta z programów Erasmus+, dzięki czemu część roku akademickiego będziesz mógł spędzić za granicą. Istnieje również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. Absolwenci OZE są uprawnieni, bez dodatkowych kursów i szkoleń, do uzyskania certyfikatu, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do instalowania:

  • kotłów i pieców na biomasę,
  • systemów fotowoltaicznych,
  • słonecznych systemów grzewczych,
  • pomp ciepła,
  • płytkich systemów geotermalnych.

Jaka praca po studiach?

Studia OZE umożliwiają wiele kierunków rozwoju, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czeka na Ciebie praca w firmach projektujących, instalujących i serwisujących instalacje fotowoltaiczne, kolektorowe, hybrydowe, elektrownie wiatrowe, wodne i pompy ciepła. Absolwenci pracują jako specjaliści w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, biogazowniach, biorafineriach oraz firmach wytwarzających biopaliwa stałe. Studia pomogą Ci założyć własną działalność z zakresu OZE. Znajdziesz także pracę w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie, a także w lokalnych i centralnych jednostkach administracji państwowej zajmującej się OZE lub ochroną środowiska. Jak widać, po studiach OZE nie można narzekać na brak pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane wpisy