Jaki potencjał ma energetyka wiatrowa? Czy ta forma energetyki ma jakiekolwiek problemy?

Energia wiatru jest często wykorzystywana na całym świecie. Ciągle pracuje się nad rozwiązaniem problemów technologicznych, które pojawiają się w energetyce wiatrowej. Jednym z większych problemów jest brak przewidywalności oraz stabilności warunków wiatrowych. Problemem, jeśli chodzi o budowanie farm wiatrowych, jest ich wpływ na otoczenie oraz wysokie wymagania związane z infrastrukturą.

  1. Jaki potencjał energetyczny ma wiatr?
  2. Jak rozwijała się energetyka?
  3. Jakie problemy spotykają duże elektrownie?

Jaki potencjał energetyczny ma wiatr?

Energia wiatru jest niemal niewyczerpywalna. Jest rodzajem energii mechanicznej, którą można niezwłocznie wykorzystać oraz przetworzyć na energię elektryczną. Określenie, jaki potencjał ma wiatr, wymaga długoletnich badań w tym zakresie. Przy takich badaniach, trzeba zwrócić uwagę na bezpośrednie okolice, które mogą wpływać na wyciszenie oraz spotęgowanie siły wiatru.

 W Europie najlepsze warunki wiatrowe są w: Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz  na północy Francji. Dobre warunki odzwierciedlają się w zainstalowanych mocach oraz odsetku wykorzystywanej energii na tych terenach.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce też są dość dobre warunki do wykorzystywania energii wiatrowej. Największy potencjał ma Pomorze oraz północno-wschodnie tereny. Dobre warunki są też na Beskidzie Śląskim, środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz w Bieszczadach czy w okolicach doliny rzeki San.  Z badań wynika, że polskie wybrzeże Bałtyku ma możliwości wiatrowe porównywalne z duńskimi czy holenderskimi. Dalsza północna część kraju ma warunki zbliżone do środkowej części Niemiec.

Jak rozwijała się energetyka?  

W obecnych czasach rozwój energetyki wiatrowej dokonuje się w ramach ruchu lądowego oraz morskiego. W ramach energetyki lądowej można wyróżnić energetykę wielkoskalową oraz małą czyli rozproszoną. Pierwsza z nich odnosi się do farm wiatrowych, czyli zespołu kilkudziesięciu siłowni wiatrowych. W takich farmach produkcja jest nastawiona na sprzedaż do sieci elektroenergetycznej. Mała energetyka wiatrowa to zazwyczaj kilka pojedynczych turbin, o małej mocy. Takie turbiny są instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkalnych.  

Dość nowym rozwiązaniem jest energia wiatrowa morska. Elektrownie wiatrowe są w tym przypadku budowane na wodach otwartych. Wiatr jest tutaj bardziej stabilny, a prędkość wiatru osiąga wyższe wartości.

Pod koniec 2016 roku liderem w przypadku elektrowni wiatrowych były Chiny.  Dysponowały farmami o mocy 168GW, a stanowiło to aż 34,7% światowego udziału w energii wiatrowej.  Na kolejnym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z wynikiem zaledwie 5%, na kolejnych miejscach były Niemcy, a potem Indie. Na dane z końca roku 2019 w Europie jest zainstalowanych 189 GW, a 10% z elektrowni znajduje się na morzu. Niemcy utrzymują się na pozycji lidera w Europie. W Polsce liderem pod względem ilości mocy elektrowni wiatrowych jest województwo zachodniopomorskie. Ma to związek z jego korzystnym położeniem, blisko morza

Jakie problemy spotykają duże elektrownie?

Wytwarzanie energii wiatrowej wiąże się z wieloma zaletami, to nie można zapominać również o wadach oraz problemach. Problemy powinny zostać szybko zbadane, tak by nie zahamowały rozwoju energetyki wiatrowej. Farmy wiatrowe składają się z  wielkogabarytowych turbin. Ich wpływ na środowisko jest zauważalny i może w nie integrować. Najbardziej na działanie takich turbin narażone są ptaki oraz nietoperze. Największym problemem może okazać się ich kolizja z turbinami. Zjawisko to dotyczy około 90% elektrowni wiatrowych, które zostały poddane badaniom. Umieralność ptaków po kolizji jest zależna od miejsca, gdzie się wydarzył ten wypadek. Uzależnione jest w głównej mierze od gatunku oraz jego przyzwyczajeń.

Kolejnym ważnym problemem jest hałas. Hałas generowany przez elektrownie wiatrowe źle wpływa na mieszkańców. Problemem są też duże nakłady finansowe, z którymi wiążą się inwestycje wiatrowe. Energia produkowana przez wiatraki jest też stosunkowo droga, a ma to związek właśnie z kosztami inwestycji oraz wyposażeniem siłowni wiatrowej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane wpisy