Wolty.pl

Odnawialne Źródła Energii

Miesiąc: sierpień 2022

Odnawialne źródła energii – nowy kierunek studiów

OZE to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu wykształcenie specjalistów z dziedziny wytwarzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Naucz się projektować, montować i obsługiwać instalacje OZE na studiach inżynierskich stacjonarnych ( 3,5 roku) lub niestacjonarnych (4 lata). Branża przyszłości Pierwszy…

Biomasa – jak ją wykorzystać?

Biomasa to z definicji wszystkie ciekłe bądź stałe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które podlegają biodegradacji. Jak widać, także odpady z gospodarstwa domowego podpadają pod tą definicję. Dlatego biomasa jest jednym z najszerzej dostępnych odnawialnych źródeł energii. Typy biomasy Korzyści…